Echipa noastră de juriști va oferă posibilitatea introducerii cererii de desfacere a căsătoriei, cât și a unei cereri de partaj, împreună sau separat.

 DIVORȚ

 Divorțul reprezintă procedura prin care soții după ce au încheiat o căsătorie valabilă pot cere instanței de judecată desfacerea acesteia și prin urmare separare definitivă a soților. Prin urmare, divorțul simbolizează mijlocul juridic prin care se realizează desfacerea căsătoriei.

Divorțul se poate pronunța pe cale judiciară și poate îmbrăca mai multe forme:

 • Divorțul prin acordul soților, adică prin acordul ambilor soți sau cererea de divorț a unuia dintre soți și acceptată de celălalt soț;
 • Divorțul din culpă;
 • Divorțul pentru separarea în fapt de cel puțin 2 ani;
 • Divorțul din cauza stării sănătății unuia dintre soți.

Divorțul se pronunță printr-o hotărâre judecătorească printr-una dintre formele de mai sus, însă prin aceiași cerere reclamantul poate solicita și soluționarea unor chestiuni accesorii, cum ar fi:

 1. Numele soților după divorț;
 2. Exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței copilului la unul dintre soți sau rude;
 3. Despăgubiri ca urmare a desfacerii căsătoriei;
 4. Stabilirea obligației de întreținere sau prestației compensatorii între foștii soți.
 5. PARTAJUL bunurilor comune.

PARTAJUL

 Partajul reprezintă operațiunea juridică prin care se pune capăt proprietății comune, în sensul în care bunurile care formează obiectul proprietății comune se împart în materialitatea lor între coproprietari, pentru ca aceștia să devină proprietari exclusiv asupra bunurilor ce vor rezulta în urma partajului.

Partajul este cel mai des întâlnit în cererile de care au ca obiect desfacerea căsătoriei, ca cerere accesorie cererii de divorț.

Procedura partajului se parcurge în două etape și anume:

 • Admiterea în principiu a cererii; și
 • Partajul propriu-zis.

Pentru a beneficia suportul legal de care aveți nevoie, nu ezitați să completați formularul de contact sau prin intermediul adresei de e-mail [email protected], prin care ne faceți cunoscută problema dumneavoastră, iar în termen de 24 de ore o să primiți soluțiile pe care le aveți la dispoziție.

Echipa www.suportlegal.ro