Contestatie amenda prin intermediul echipei de juriști www.suportlegal.ro. Aveți posibilitatea să contestați sancțiunea contravențională aplicată de agentul constatator.

Noi vă stăm la dispoziție pentru redactarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Legislația rutieră este prevăzută de legiuitor în O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, și prezintă dreptul comun în materie de contravenții rutiere. Totodată, reprezintă sediul materiei privind conducerea pe drumurile publice, precum și a activităților legate de circulația vehiculelor.

Contravențiile stabilite și sancționate prin actul normativ O.U.G. nr. 195/2002 vizează sancționarea conducătorului vehiculului și celorlalte persoane care pun în pericol buna desfășurarea a traficului rutier. Ordonanța 2/2001 reprezintă actul normativ care stă la baza formulării plângerilor împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a faptelor ce constituie contravenții.

Actul normativ, mai sus menționat, alături de Regulamentul său de punere în aplicare, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 (în continuare, Regulamentul 2006), conține numeroase norme de natură contravențională, expunând zeci de fapte care atrag răspunderea contravențională a participanților la traficul rutier.

Termenul de formulare a contestatiei este de 15 zile de la momentul primirii  procesului-verbal emis de către agentul constatator personal sau de la momentul comunicării prin serviciul poștal.

Echipa www.suportlegal.ro